Οπτικά προβλήματα στο φάσμα του αυτισμού. Περισσότερα από ό,τι βλέπετε και νομίζετε…