Η διαδικασία της αξιολόγησης και της εκπαίδευσης, όπου αυτή θεωρείται απαραίτητη, αφορά τους ανθρώπους εκείνους που η λειτουργία της όρασής τους δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά τους, είτε αυτή αφορά τις σχολικές επιδόσεις, είτε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, είτε τις αθλητικές δραστηριότητες.

Αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε περαιτέρω τους ανθρώπους που θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Vision Therapy θα ξεχωρίζαμε τις παρακάτω περιπτώσεις.

Μαθησιακές Δυσκολίες :

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, βάση ερευνών, έχει αποδειχτεί ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό παρουσιάζουν οπτικές δυσλειτουργίες που δεν τους επιτρέπουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις και τις γνώσεις τους στο σχολείο. Με την βοήθεια της σωστής αξιολόγησης και μετέπειτα εκπαίδευσης η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών γίνεται πιο γρήγορα και αποδοτικά και επιφέρει στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές αλλαγές στην μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Στραβισμός :

Η κατηγοριοποίηση του στραβισμού είναι μεγάλη. Οι περισσότεροι όμως είναι λειτουργικής φύσεως. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εμφανισθεί όχι επειδή υπάρχει κάποια παθολογική αιτία, αλλά επειδή ο εγκέφαλος δεν δίνει τον σωστό μυικό τόνο στους εξωβολβικούς μυς. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εκπαίδευση μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στον οφθαλμικό συντονισμό κάνοντας τη λειτουργία του οπτικού συστήματος αποδοτική.

Τραυματισμοί Εγκεφάλου :

Οι ασθενείς που έχουν υποστεί κάποια κρανίο-εγκεφαλική κάκωση , εγκεφαλικό κλπ το συχνότερο σύμπτωμα που παρουσιάζουν μετά την αποθεραπεία τους είναι οπτικές δυσλειτουργίες όπως διπλωπία, απώλεια μέρους του οπτικού πεδίου , δυσκολίες στην σύγκλιση/απόκλιση των οφθαλμών κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ένταξη σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα θα λειτουργούσε ευεργετικά στην αποκατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία της όρασης.

Αμβλυωπία :

Αμβλυωπία ΄(τεμπέλικο μάτι) θεωρείτε σχετικά συχνό φαινόμενο στους ανθρώπους. Η εμφάνισή της πηγάζει τις περισσότερες φορές στην διόφθαλμη λειτουργία. Άνθρωποι με αμβλυωπία μπορούν να βοηθηθούν ιδιαίτερα από προγράμματα Vision Therapy και να βελτιώσουν την οπτική απόδοση και λειτουργία του πάσχοντος οφθαλμού, με σκοπό την βέλτιστη διόφθαλμη συνεργασία και απόδοση.

Δ.Ε.Π.Υ / Δυσλεξία :

Αν και οι 2 παθήσεις δεν οφείλονται σε οπτικά προβλήματα σε πρόσφατες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι πάνω από το 80% των παιδιών που έχουν χαρακτηριστεί και ενταχθεί σε αυτές τις κατηγορίες παρουσιάζουν σοβαρά οπτικά προβλήματα διόφθαλμης συνεργασίας. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά γίνεται παρερμηνεία των συμπτωμάτων και τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως Δ.Ε.Π.Υ. ενώ έχουν μια σχετικά συχνή οπτική δυσλειτουργία που ονομάζεται ανεπάρκεια σύγκλισης. Άλλωστε τα συμπτώματα που εμφανίζει ένα παιδί με Δ.Ε.Π.Υ. σύμφωνα με το DSΜ-V για να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή και ένα παιδί με οπτικά προβλήματα, παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές.

Το Vision therapy είτε υφίσταται Δ.Ε.Π.Υ/Δυσλεξία είτε όχι, μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του κάθε παιδιού.

Αθλητές :

Η ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες απαιτεί οπτο-κινητικές δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του κάθε αθλήματος.

Αυτό που διαχωρίζει τους πολύ καλούς αθλητές είναι η ακρίβεια, η ταχύτητα αντίληψης και αντίδρασης, η σωστή εκτίμηση του χώρου και οι γρήγορες αποφάσεις που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Το Vision Therapy, που σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει την έννοια της θεραπείας αλλά της εκπαίδευσης (Vision Training) καλείται να βελτιστοποιήσει όλες αυτές τις οπτικό-αντιληπτικές δεξιότητες του κάθε αθλητή και να τον οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο εξέλιξης.

Όσα δεν γνωρίζετε για την Όραση

Όσα δεν γνωρίζετε για την Όραση

Οπτομετρική αξιολόγηση

Πως γίνεται η αξιολόγηση

Optometric Vision Therapy

Τι είναι το Vision Therapy

Optometric Syntonic Phototherapy

Syntonic Phototherapy

Myopia Contol

Περιορισμός Μυωπικής Εξέλιξης

Έχετε κάποιο σύπτωμα;

Κάντε το test online