Τι είναι το Vision Therapy :

Σύμφωνα με τον American Optometric Association το Vision Therapy ορίζεται ως “Μία αλληλουχία νεύρο-αισθητηριακών και νεύρο-μυϊκών δραστηριοτήτων, εξατομικευμένων για κάθε άτομο και υπό την επίβλεψη του εξειδικευμένου οπτομέτρη, που σκοπό έχει την αποκατάσταση και την βελτίωση των οπτικών δεξιοτήτων και λειτουργιών”.

Με άλλα λόγια αυτό που μαθαίνουμε, είναι τον τρόπο με τον οποίο κάθε άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά και αποδοτικά το οπτικό του σύστημα ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τι Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα Vision Therapy :

Κάθε πρόγραμμα οπτικής θεραπείας είναι εξατομικευμένο πρόγραμμα που βασίζεται στα ευρήματα που έχουν προκύψει απο την οπτομετρική αξιολόγηση. Με βάση αυτά, ο εκπαιδευτής βλέπει τα όρια και τις δυσλειτουργίες του οπτικό-αντιληπτικού συστήματος και αντίστοιχα εκπονεί ένα πρόγραμμα που να προσαρμόζεται στα δεδομένα αυτά. Οι κύριοι τομείς εκπαίδευσης είναι οι εξής :

Σχέση Όρασης – Ισορροπίας :

Κάθε άνθρωπος βασίζει την ισορροπία του σε 3 στοιχεία :

Το Αιθουσαίο σύστημα – Είναι το σύστημα που ενημερώνει τον εγκέφαλο για την κίνηση και τη θέση της κεφαλής σε σχέση με την βαρύτητα.

Την ΙδιοδεκτικότηταΕίναι οι νεύρο-αισθητηριακοί μηχανισμοί που υπάρχουν μέσα στους μύες του σώματός μας και δίνουν πληροφορίες για την κίνηση και τη θέση του σώματος σε σχέση με το κεφάλι και την βαρύτητα

Την ΌρασηΕίναι η αίσθηση που μας προσδιορίζει κατά 80% την θέση μας στο χώρο.

Οι πληροφορίες και από τα τρία συστήματα είναι αναγκαίο να είναι συγχρονισμένες και αρμονικές έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να έχει σωστή ισορροπία και στάση σώματος – κεφαλής.

Διόφθαλμη Συνεργασία:

Τα μάτια πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά, να συγκλίνουν, να αποκλίνουν, να εστιάζουν ή να απεστιάζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν στον εγκέφαλο τις σωστές πληροφορίες με τη λιγότερη δυνατή ενεργειακή καταπόνηση.

Οπτο-κινητική Επάρκεια:

Οι κινήσεις των άκρων πρέπει να συγχρονίζονται με τις αντίστοιχες κινήσεις των ματιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθεί η ταυτόχρονη και συντονισμένη λειτουργία και η οπτική θεραπεία προσφέρει αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στερεοσκοπική Αντίληψη:

Η στερεοσκοπική αντίληψη, δηλαδή η ικανότητά μας να βλέπουμε τρισδιάστατα τον κόσμο, την θεωρούμε δεδομένη. Όμως για πολλούς ανθρώπους είτε δεν υπάρχει, είτε δεν λειτουργεί στο βαθμό και την ταχύτητα που θα έπρεπε.

Οπτικό-χωρική Αντίληψη:

Η ικανότητα μας να αντιλαμβανόμαστε τον χώρο στον οποίο κινούμαστε είναι πολύ σημαντική για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Από την οδήγηση και την άθληση εώς και πιο απλά πράγματα όπως το κινηθούμε σε ένα χώρο χωρίς να χτυπήσουμε σε αντικείμενα ή να μπορούμε να προσανατολιστούμε σε ένα βιβλίο και να μην χάνουμε διαρκώς την σειρά που είμασταν.

Συγχρονισμός Οπτικό Ακουστικών Πληροφοριών:

Ο οπτικό- ακουστικός συγχρονισμός είναι απαραίτητος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία αυτών των δύο σημαντικών αισθητηριακών οργάνων.

Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται τότε το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι απλώς “θόρυβος” που επενεργεί αρνητικά στην αντιληπτική διαδικασία του κάθε ανθρώπου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που δεν μπορούν να ακούσουν το δάσκαλο και συγχρόνως να βλέπουν το βιβλίο ή άνθρωποι που προσπαθούν να παίξουν μουσική αλλά δεν μπορούν να διαβάζουν την παρτιτούρα. Κάνοντας vision therapy εκπαιδεύεται αυτή η σχέση και γίνεται ιδιαιτέρως αποδοτική.

Οπτικό-αντιληπτικές Δεξιότητες:

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από την όραση αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πληροφοριών καθημερινά. Από τη στιγμή που θα λάβουμε την πληροφορία ο εγκέφαλός μας θα χρησιμοποιήσει τις αντιληπτικές δεξιότητες εκείνες που θα τον βοηθήσουν να ερμηνεύσει το οπτικό ερέθισμα που έλαβε.

Όταν αυτές οι δεξιότητες απουσιάζουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί, τότε αυτό που θα συμβεί είναι είτε ένας άνθρωπος να μην αντιληφθεί αυτό που βλέπει ή να το αντιληφθεί εσφαλμένα. Σε ένα πρόγραμμα vision therapy η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι κυρίαρχη για την περαιτέρω εξέλιξη του οπτικού συστήματος.

Μέρος της εκπαίδευσης γίνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών συστημάτων software και hardware που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στο μέγιστο βαθμό την προσπάθεια των ασθενών. Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική η συμβολή της Vivid Vision και της Thomson των οποίων αποτελούμε πιστοποιημένοι συνεργάτες.

Ναι! To Vision Therapy μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος της συνολικής θεραπείας ενός μαθησιακού προβλήματος του παιδιού. Για το λόγο αυτό δεχόμαστε συχνά παραπομπές από εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Αν θέλουμε να μάθουμε σε ένα παιδί να διαβάζει και να γράφει πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι μπορεί και βλέπει με σαφήνεια και άνεση.

Οι συνεδρίες του Vision Therapy περιλαμβάνουν διαδικασίες σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την ικανότητα του εγκεφάλου να ελέγχει την ευθυγράμμιση των ματιών, τις κινήσεις των ματιών, τις ικανότητες εστίασης και την ομαδική συνεργασία των ματιών (διόφθαλμη όραση).Επίσης το συντονισμό της όρασης και της κίνησης όπως επίσης και την αναβάθμιση της σχέσης μεταξύ όρασης και συστημάτων ισορροπίας.

Ο χρόνος της εκπαίδευσης καθορίζεται από το είδος της δυσλειτουργίας, απο την ηλικία του ατόμου, από τον χρόνο εμφάνισής του κ.α. Η μέθοδος που ακολουθούμε καλύπτει συνήθως μία συνεδρία την εβδομάδα διάρκειας 1 ώρας και ασκήσεις που καλείται να εκτελέσει ο εκπαιδευόμενος στο σπίτι μόνος ή υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα αν μιλάμε για μικρό παιδί.

Σαφώς και μπορεί να βοηθηθεί από ένα πρόγραμμα vision therapy δεδομένου ότι τα προβλήματα στραβισμού στην πλειοψηφία τους είναι λειτουργικής φύσεως. Ιδανική περίπτωση είναι να έχει προηγηθεί εκπαίδευση πριν το χειρουργείο ωστε η προσαρμογή στα νέα δεδομένα να γίνει γρήγορα και αποδοτικά.

Όσα δεν γνωρίζετε για την Όραση

Όσα δεν γνωρίζετε για την Όραση

Οπτομετρική αξιολόγηση

Πως γίνεται η αξιολόγηση

Optometric Syntonic Phototherapy

Syntonic Phototherapy

Myopia Contol

Περιορισμός Μυωπικής Εξέλιξης

Έχετε κάποιο σύπτωμα;

Κάντε το test online