Το οπτικό πεδίο κάθε ανθρώπου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας φυσιολογικής και αποδοτικής όρασης. Η παθολογική απώλεια των οπτικών πεδίων εμφανίζεται σε ασθένειες ( όπως π.χ. γλαύκωμα, αμφιβληστροειδοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια κ.α.) που προκαλούν βλάβη στη δομή των οπτικών διαδρομών (δηλαδή – αμφιβληστροειδής, οπτικό νεύρο, οπτικός φλοιός, κλπ…). Αυτός ο τύπος απώλειας οπτικού πεδίου είναι συνήθως μη αναστρέψιμος.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ,ενώ δεν υφίσταται κάποιος παθολογικός παράγων ,κάποιοι άνθρωποι (κυρίως παιδιά) παρουσιάζουν μια σοβαρή απώλεια του λειτουργικού τους οπτικού πεδίου. Ο Αγγλικός όρος είναι ” Tunnel Vision” και προκύπτει επειδή η πραγματική λειτουργική όραση κινείται σε πολύ στενά όρια , σαν την εικόνα που έχουμε όταν κοιτάζουμε την έξοδο ενός τούνελ ή βλέποντας μέσα από ένα σωλήνα.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την ανάγνωση ενός κειμένου όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 2. Στην πρώτη εικόνα το λειτουργικό πεδίο καλύπτει τις περιοχές που δείχνουν οι κύκλοι με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να έχει καλή αντίληψη του κειμένου. Αντιθέτως στη δεύτερη, το λειτουργικό πεδίο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, καλύπτοντας μικρή έκταση, με συνέπεια την δύσκολη αναγνώριση και την αργή ταχύτητα ανάγνωσης.

Εικόνα 2

Εικόνα 1

Εάν υπάρχει πρόβλημα στα λειτουργικά οπτικά πεδία, είναι πιθανό κάποιος να έχει τα εξής συμπτώματα:

☆ Παρακάμπτει γραμμές κατά την ανάγνωση

☆ Χάνει τη θέση κατά την ανάγνωση

☆ Διαβάζει λάθος μέρος της λέξης

☆ Τα μάτια κουράζονται πολύ γρήγορα

☆ Έχει δυσκολία στη μετακίνηση της εστίασης μεταξύ μακρινών και κοντινών αποστάσεων

☆ Έχει κακή γραφή και κακή κατανόηση μετά από ανάγνωση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ,οι κύριες θεραπείες είναι το vision therapy, το syntonics light therapy και φακοί χαμηλής δύναμης για κοντινές εργασίες. Πάντα η θεραπευτική μέθοδο που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να αποφασιστεί από εξειδικευμένο Συμπεριφοριστικό ή Νευρο-αναπτυξιακό Οπτομέτρη.