Οπτομετρική Αξιολόγηση

Η οπτομετρική αξιολόγηση αφορά την λειτουργία της όρασης και την διόφθαλμη συνεργασία κατά κύριο λόγο. Σε περιπτώσεις που τα ευρήματα χρίζουν περαιτέρω διερεύνηση, ελέγχουμε την οπτική αντίληψη , τον συντονισμό μεταξύ όρασης- κίνησης και όρασης-ισορροπίας.

Ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου κάνουμε εξειδικευμένα τεστ με σκοπό τον εντοπισμό αυτ΄΄ων των προβλημάτων.

Τομείς που ελέγχουμε είναι:

 • Η οφθαλμό-κινητική συνεργασία ( πως κινούνται τα μάτια)
 • Η ακρίβεια και η ταχύτητα ανάγνωσης ( με τι ταχύτητα διαβάζουμε και με πόση ακρίβεια περνάμε από τη μία λέξη στην άλλη)
 • Η λειτουργία της προσαρμογής ( με πόση ευκολία εστιάζουμε)
 • Η λειτουργία της σύγκλισης ( πόσο εύκολα συγκλίνουμε και αποκλίνουμε τα μάτια)
 • Η στερεοσκοπική αντίληψη ( αν μπορούμε να αντιληφθούμε τα αντικείμενα τρισδιάστατα)
 • Η χρωματική αντίληψη ( αν υπάρχει κάποια μορφή δυσλειτουργίας στην χρωματική αντίληψη)
 • Η τοπογραφική απεικόνιση του κερατοειδή για την περίπτωση εφαρμογής φακών επαφής
 • Η σχέση όρασης και συστημάτων ισορροπίας ( αν εμφανίζουμε ιλίγγους και ναυτίες κατά την μετακίνηση του βλέμματος ή όταν είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο)
 • Λειτουργικά οπτικά πεδία (Functional Visual Fields)
 • Ο συγχρονισμός οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων
 • Οι οπτικό – χωρικές δεξιότητες ( αντίληψη χώρου )
 • Οι οπτικό – αντιληπτικές δεξιότητες ( η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών )
 • Οι οπτο-κινητικές δεξιότητες ( η μετατροπή της οπτικής πληροφορίας σε κίνηση / πράξη )

Για να γίνει μία ενδελεχής Οπτομετρική εξέταση πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό Συμπεριφορικό ή Νευρο-αναπτυξιακό Οπτομέτρη που θα έχει την επιστημονική γνώση και εμπειρία ώστε να διαγνώσει τα τυχόν προβλήματα που έχουν εμφανισθεί ή θα εμφανισθούν στην οπτική λειτουργία.

Συνήθως αυτό που σε οδηγεί στο γραφείο ενός Συμπεριφορικού Οπτομέτρη είναι το σύμπτωμα. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας εμφανής στραβισμός ή αμβλυωπία ή δυσκολία στην κοντινή εργασία , με πονοκέφαλους και ημικρανίες. Εντούτοις ειδικά για παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας θα ήταν πολύ χρήσιμη μία αξιολόγηση της οπτικής απόδοσης πριν αυξηθούν οι απαιτήσεις λόγω μαθημάτων. Επίσης σε ανθρώπους που έχουν υποστεί κάποιου είδους τραυματισμό στο κεφάλι (χτύπημα, διάσειση,εγκεφαλικό,κλπ) αλλά και σε αθλητές που επιθυμούν να εντοπίσουν τυχόν δυσλειτουργίες στην οπτική τους συμπεριφορά ώστε να βελτιστοποιήσουν την αθλητική τους απόδοση.

Μια οφθαλμιατρική εξέταση έχει σαν στόχο να εντοπίσει παθολογικά αίτια που μπορεί να επιδρούν στην άρτια λειτουργία του οφθαλμού.

Μια Οπτομετρική εξέταση ασχολείται με την λειτουργική πλευρά της όρασης. Δηλαδή πώς ο εγκέφαλος οδηγεί τα μάτια να συγκλίνουν, να αποκλίνουν , να εστιάζουν, να συνεργάζονται και να αποδίδουν στο μέγιστο βαθμό. Σκεφτείτε τα μάτια μας και γενικότερα τα όργανά μας σαν μία ορχήστρα που όταν όλα τα μέρη που την αποτελούν λειτουργούν αρμονικά, τότε παράγεται όμορφη μουσική. Όταν δεν υπάρχει αρμονία, τότε το μόνο που παράγεται είναι θόρυβος.

Ο χρόνος έχει να κάνει με την ηλικία του εξεταζόμενου , με τα συμπτώματα που παρουσιάζει και με τα ευρήματα που θα προκύψουν στη διάρκεια της εξέτασης. Σαφώς στα παιδιά δίνεται ιδιαίτερο βάρος γιατί πρέπει να καλυφθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που θα δώσουν την ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του οπτικού συστήματος έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα βαδίζοντας αναπτυξιακά σε μεγαλύτερες οπτικές προκλήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία αξιολόγηση μπορεί να έχει διάρκεια από 1 έως 3 ώρες.

Όσα δεν γνωρίζετε για την Όραση

Όσα δεν γνωρίζετε για την Όραση

Optometric Vision Therapy

Τι είναι το Vision Therapy

Optometric Syntonic Phototherapy

Syntonic Phototherapy

Myopia Contol

Περιορισμός Μυωπικής Εξέλιξης

Έχετε κάποιο σύπτωμα;

Κάντε το test online